Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
30 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2564
รับสมัครงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมิน(สัมภาษณ์)เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter