Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 


เอกสารดาวน์โหลด อื่นๆ »

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ»

โรงพยาบาลพุทธมณฑล บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

โรงพยาบาลพุทธมณฑล บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ราคาพิเศษ 490 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์) ให้บริการที่อาคารส่งเสริมสุขภาพ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราการ และ นักขัตฤกษ์ รายละเอียด


ข่าวสารงานพัสดุ อื่นๆ»

แผน - ผลจัดซื้อจัดจ้าง สป. ปี 2563

แผน - ผลจัดซื้อจัดจ้าง สป. ปี 2563 รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ประกาศรับสมัครงาน »

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินไปสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก


ภาพกิจกรรมการให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล
เข้าสู่ระบบ
Digital Newsletter