Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com

เอกสารดาวน์โหลด อื่นๆ »

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มิถุนายน 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ»

เอกสารเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เอกสารเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยง รายละเอียด


ข่าวสารงานพัสดุ อื่นๆ»

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ประกาศรับสมัครงาน »

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินไปสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก


ภาพกิจกรรม

  • โรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดให้บริการคลินิกพิเศษฝากครรภ์นอกเวลา ทุกวันอาทิตย์ 08.00 - 16.00 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562

    รายละเอียดกิจกรรม »

  • วันที่ 20 มกราคม 2562 โรงพยาบาลพุทธมณฑลเข้าร่วมงานทำบุญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

    รายละเอียดกิจกรรม »

  • วันที่ 30 มกราคม 2562 ทีมงานเครือข่าย NCD อำเภอพุทธมณฑล ประชุม NCD Broad เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา และติดตามผลงานตัวชี้วัด และชี้แจงรายละเอียด NCD Plus ร่วมกัน... ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพุทธมณฑล

    รายละเอียดกิจกรรม »


Counter Website 
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
2
เดือนปัจจุบัน
47
เดือนที่ผ่านมา
479
ปีนี้
1,768
ปีที่แล้ว
0

การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล
เข้าสู่ระบบ
Digital Newsletter