Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 


เอกสารดาวน์โหลด อื่นๆ »

บันทึกข้อความขอยกเลิกใบเสร็จ


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ»

โรงพยาบาลพุทธมณฑลฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธมณฑลฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีนายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑ เป็นประธานฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มแรก ของอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล นายอำเภอพุทธมณฑล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงและใก้ลชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายละเอียด


ข่าวสารงานพัสดุ อื่นๆ»

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ประกาศรับสมัครงาน »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมิน(สัมภาษณ์)เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก


ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

  • โรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดให้บริการคลินิกพิเศษฝากครรภ์นอกเวลา ทุกวันอาทิตย์ 08.00 - 16.00 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562

    รายละเอียดกิจกรรม »

  • วันที่ 20 มกราคม 2562 โรงพยาบาลพุทธมณฑลเข้าร่วมงานทำบุญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

    รายละเอียดกิจกรรม »

  • วันที่ 30 มกราคม 2562 ทีมงานเครือข่าย NCD อำเภอพุทธมณฑล ประชุม NCD Broad เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา และติดตามผลงานตัวชี้วัด และชี้แจงรายละเอียด NCD Plus ร่วมกัน... ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพุทธมณฑล

    รายละเอียดกิจกรรม »การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล
เข้าสู่ระบบ
Digital Newsletter